Osallisuus turvaa hakevan reunaehdoissa

Hätämajoitusyksikössä asuvien nuorten miesten kertomuksia arjesta

Avainsanat: osallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p5164], turvapaikanhakijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p6461], hätämajoitus [http://www.yso.fi/onto/yso/p24258], miehet [http://www.yso.fi/onto/yso/p8173], kokemukset [http://www.yso.fi/onto/yso/p3209]

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään neljän hätämajoitusyksikössä asuvan nuoren turvapaikanhakijamiehen kokemuksia osallisuudesta omassa arjessaan. Tulosten perusteella osallisuus muotoutuu suhteessa tulevaisuuskuvaan, läheissuhteisiin, mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan välittömään ja laajempaan ympäristöön, kohtaamisiin suomalaisten kanssa ja kokemuksiin omasta merkityksestä. Läpileikkaava teema osallisuutta parantavana tekijänä on tunne turvallisuudesta, johon kaikki osallisuuden tekijät palautuvat. Hätämajoitusyksikön välitilassa elävän, poliittista osallisuutta odottelevan turvapaikanhakijan ihmisarvoista elämää sekä toivoa tulevasta pitävät yllä sosiaalinen osallisuus, luottamukselliset suhteet ja turvallisuus.

Kirjoittajien biografiat

Maria Petäjäniemi, Oulun yliopisto

KM, väitöskirjatutkija

Maija Lanas, Oulun yliopisto

KT, dosentti, tutkija

Mervi Kaukko, Monash University, Australia

KT, lehtori

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 12, 2018
Viittaaminen
Petäjäniemi, M., Lanas, M., & Kaukko, M. (2018). Osallisuus turvaa hakevan reunaehdoissa: Hätämajoitusyksikössä asuvien nuorten miesten kertomuksia arjesta. Aikuiskasvatus, 38(1), 4–17. https://doi.org/10.33336/aik.88118