Tuotemaailman umpikujasta luovuttamisen etiikkaan

Kilpailuyhteiskunnan radikaali toisin kuvittelu

Avainsanat: luovutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p14493], etiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p3166], tuotteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p2862], kriittinen teoria [http://www.yso.fi/onto/yso/p16750], dialektiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p2874], kilpailu (toiminta) [http://www.yso.fi/onto/yso/p1866], yhteiskunta [http://www.yso.fi/onto/yso/p9778], sivistys [http://www.yso.fi/onto/yso/p14979], hyveet [http://www.yso.fi/onto/yso/p4823], tahto [http://www.yso.fi/onto/yso/p1775]

Abstrakti

Hahmottelemme nykyiselle ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömälle tuotemaailmalle vaihtoehtoista ontologiaa ja etiikkaa. Kutsumme sitä ’luovuttamisen etiikaksi’, jonka lähtökohtana on tunnustaa tosiasiaksi yksittäisten olentojen olemassaolon täydellinen riippuvaisuus luovuttamisen prosesseista. Analysoimme kilpailuyhteiskunnan tuottavan aggressiivista tahtoa, joka johtaa jatkuvaan kamppailuun oletetusta tunnustamisen niukkuudesta. Liitämme kilpailuyhteiskunnan tuotemaailmaan, jonka ontologian ja tieto-opin analysoimme sidoksellisen ja yhteistoiminnallisen luovuttamisen ajatuksesta käsin todellisuutta vääristäväksi. Osoitamme luovuttamisen etiikan yhteyttä hyveelliseen toimintaan. Tavoitteemme on luoda ajattelua, joka nykyistä paremmin huomioi ihmisen sidoksellisuuden ympäröivään todellisuuteen. Samalla kasvatuksen näkökulma laajenee yksilötason kykyjen kouluttamisesta maailmallisuuden ymmärtämiseen.

Kirjoittajien biografiat

Olli-Jukka Jokisaari, Turun kaupunki

FT, psykologian ja filosofian lehtori
Turun kaupungin opetustoimi

Jani Pulkki

KT, tutkija

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 16, 2018
Viittaaminen
Jokisaari, O.-J., & Pulkki, J. (2018). Tuotemaailman umpikujasta luovuttamisen etiikkaan: Kilpailuyhteiskunnan radikaali toisin kuvittelu. Aikuiskasvatus, 38(3), 192–206. https://doi.org/10.33336/aik.88349