Yliopiston eetosta etsimässä

Kokeiluja ja kokemuksia monitieteisestä altistumisesta aikakauden polttaville kysymyksille

Avainsanat: maahanmuuttajatyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p22112], turvapaikanhakijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p6461], kasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p476], kulttuurienvälinen vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p25798], monikulttuurisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10647]

Abstrakti

Tampereen yliopistossa järjestettiin turvapaikanhakijoille avoin kurssi,  jonka taustalla oli huoli nyky-yliopiston eetoksesta ja kysymys siitä,  miten yliopisto toteuttaa kasvatusvastuutaan maapalloisten kriisien ja niiden paikallisten vaikutusten edessä. Tavoite oli pohtia kriittisesti maahanmuuton kysymyksiä monitieteisissä ryhmissä ja kyseenalaistaa monikulttuuristumista ja työelämän muutosta koskevia valtavirtadiskursseja.

Kirjoittajien biografiat

Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto

KT, FM, kasvatustieteen professori

Niina Lilja, Tampereen yliopisto

FT, yliopistonlehtori, suomi toisena kielenä

Anna Metteri, Tampereen yliopisto

YTT, yliopistonlehtori, sosiaalityö

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
marras 30, 2018
Viittaaminen
Heikkinen, A., Lilja, N., & Metteri, A. (2018). Yliopiston eetosta etsimässä: Kokeiluja ja kokemuksia monitieteisestä altistumisesta aikakauden polttaville kysymyksille. Aikuiskasvatus, 38(4), 320–325. https://doi.org/10.33336/aik.88389