Kollektiivinen luovuus, yhteisöllinen oppiminen ja itsensä ylittäminen

Avainsanat: luovuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p8311], yhteisöllinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p18727], tutkiva oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p18173], asiantuntijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15085], oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2945], identiteetti [http://www.yso.fi/onto/yso/p9743], ongelmanratkaisu [http://www.yso.fi/onto/yso/p6006], korkeakouluopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p13164], tulevaisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p817], älykkyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p6727], tieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p261]

Abstrakti

Maailmanlaajuiset ongelmat vaativat uudenlaisia kykyjä omaksua, ymmärtää ja luoda tietoa. Opiskelijoiden valmiuksia kehittyä luoviksi asiantuntijoiksi voidaan vahvistaa tutkivan oppimisen pedagogiikalla, joka nojaa jaettuun asiantuntijuuteen ja yhteisölliseen toimintaan.

Kirjoittajan esittely

Kai Hakkarainen, Helsingin yliopisto

PsT, professori
Kasvatustieteiden laitos

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
helmi 15, 2017
Viittaaminen
Hakkarainen, K. (2017). Kollektiivinen luovuus, yhteisöllinen oppiminen ja itsensä ylittäminen. Aikuiskasvatus, 37(1), 47–56. https://doi.org/10.33336/aik.88397