Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus

Avainsanat: vapaa sivistystyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p12170], sivistys [http://www.yso.fi/onto/yso/p14979], työ [http://www.yso.fi/onto/yso/p1810], köyhyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p3476], työnjako [http://www.yso.fi/onto/yso/p4268], järjestöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p1393], vapaus [http://www.yso.fi/onto/yso/p4064], aikuiskasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10754], Aikuiskasvatuksen vuoden tiedeartikkelit

Abstrakti

Vapaan kansansivistyksen ja työn välinen suhde on ollut aikuiskasvatuksen teorian keskeisiä ongelmia. Artikkelissa sitä käsitellään G. W. F. Hegelin ja J. V. Snellmanin sivistyskäsitteiden valossa. Niiden näkökulmasta vapaan kansansivistyksen ja työssä tapahtuvan sivistymisen välinen vastakkainasettelu on keinotekoinen. Hegelin näkemys työn, kansalaisyhteiskunnan ja ammatillisten yhdistysten merkityksestä sivistysprosessissa antaa älyllisiä välineitä syventää ja laajentaa työn käsitettä. Dialektinen
työkäsite vaatii ylittämään kriittisen teorian vallan analyysin ja työn huononemisen viitekehykset ja tarttumaan työn ja teknologian kehityksen emansipatorisiin mahdollisuuksiin. Aikuiskasvatuksen tutkimuksen on annettava panoksensa uusien demokraattisten työn ja palvelutuotannon mallien kokeiluun ja teoretisointiin.

Kirjoittajan esittely

Reijo Miettinen, Helsingin yliopisto

VTT, aikuiskasvatustieteen professori emeritus
Kasvatustieteellinen tiedekunta

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 16, 2017
Viittaaminen
Miettinen, R. (2017). Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus. Aikuiskasvatus, 37(2), 84–95. https://doi.org/10.33336/aik.88409