Pelillistäminen ja digitaaliset pelit työelämän kehittämismenetelminä

Avainsanat: pelillistäminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p27310], digitaaliset pelit [http://www.yso.fi/onto/yso/p22353], työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262], kehittäminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p4230], hyötypelit [http://www.yso.fi/onto/yso/p29628]

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan ja jäsennetään pelillisyyttä, pelillistämistä ja digitaalisia hyötypelejä työelämän kehittämismenetelminä aihepiirin tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Erityisesti pohditaan työelämäpeleihin kohdistetun kritiikin motivoimana, mitä suomalaisen työelämän kehittämisparadigman keskeinen arvo, laaja osallistuminen kehittämistoimintaan, tarkoittaa digitaalisen pelillistämisen ja työelämäpelien tapauksessa. Samalla rakennetaan kehys osallistumismahdollisuuksien arvioimiseksi pelillisyyteen pohjaavassa kehittämistoiminnassa. Työelämäpelien kenttä on vasta kehkeytymässä. Artikkelissa se jäsennetään kolmeen osaan: luontaisen pelillisyyden hyödyntämiseen kehittämisessä, pelillistämiseen sekä digitaalisten pelien kehittämiseen tai hyödyntämiseen. Osallistumismahdollisuuksien arviointikehys kohdennetaan digitaalisten pelillisten sovellusten ja työelämäpelien käyttämiseen kehittämismenetelminä esittäen keskeisiä pohdinnan paikkoja työelämäpelikehitysprosessin eri vaiheissa.

Kirjoittajan esittely

Anu Järvensivu, Tampereen yliopisto; Simppelisti Oy

FT, yliopistotutkija, sosiologian dosentti
Tampereen yliopisto

pelillistämisasiantuntija
Simppelisti Oy

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 28, 2017
Viittaaminen
Järvensivu, A. (2017). Pelillistäminen ja digitaaliset pelit työelämän kehittämismenetelminä. Aikuiskasvatus, 37(4), 256–269. https://doi.org/10.33336/aik.88440

Rahoittajat