Keskimääräisesti kaikki hyvin?

Kyselytutkimuksen haasteet tasa-arvotiedon tuottamisessa

  • Anne Laiho Turun yliopisto
  • Annukka Jauhiainen Turun yliopisto
Avainsanat: tasa-arvo [http://www.yso.fi/onto/yso/p2399], sukupuoli [http://www.yso.fi/onto/yso/p5291], tieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p261], kyselytutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10631], reflektio [http://www.yso.fi/onto/yso/p23563]

Abstrakti

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman avulla koulutus- ja työorganisaatioissa edellyttää käsitystä tasa-arvon tilasta. Sen myötä tasa-arvotiedon tarve on lisääntynyt. Kvantitatiivisesti painottuneet tasa-arvokyselyt tuottavat koulutusinstituutioissa tärkeätä, mutta samalla rajoittunutta ja näkökulmaistunutta tietoa, jota on koeteltava kriittisesti. Artikkelissa tarkastellaan tasa-arvokyselyn tekemistä koskevia ongelmallisia käytäntöjä ja prosesseja. Refleksiivisyys on artikkelissa tutkimuksellinen väline, jonka avulla arvioidaan empiiristä tutkimusesimerkkiä, yliopistossa toteutettua tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyä. Refleksiivisyys kohdentuu kyselyn rakentamiseen, tulosten analysointiin ja tulkintaan sekä raportoimista koskeviin metodologisiin kysymyksiin. Se hyödyntää tasa-arvotutkimuksessa ja feministisessä tutkimuksessa esitettyjä argumentteja kyselytutkimuksen metodologiasta. Artikkelissa pohditaan lisäksi opiskelijoille suunnatun tasa-arvokyselyn mahdollisuuksia ja rajoja tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden edistämisessä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 28, 2017
Viittaaminen
Laiho, A., & Jauhiainen, A. (2017). Keskimääräisesti kaikki hyvin? Kyselytutkimuksen haasteet tasa-arvotiedon tuottamisessa. Aikuiskasvatus, 37(4), 270-285. https://doi.org/10.33336/aik.88441