Työntekijä itsensä johtajana työelämäoppaissa

Avainsanat: työntekijät [http://www.yso.fi/onto/yso/p1075], johtaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p554], työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262], menestyminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2418], elämäntaito-oppaat [http://www.yso.fi/onto/yso/p27918], elämänhallinta [http://www.yso.fi/onto/yso/p4357], itseapu (psykologia) [http://www.yso.fi/onto/yso/p28709], alaistaidot [http://www.yso.fi/onto/yso/p23892], yksilöllistyminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p13526], työ [http://www.yso.fi/onto/yso/p1810]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelun kohteena ovat työelämäoppaat eli työelämää käsittelevä self-help -kirjallisuus. Artikkelissa kysytään, millaisena subjektina työntekijä niissä nähdään ja millaiseksi hänen pitäisi tulla menestyäkseen tai selviytyäkseen työelämässä. Työelämässä menestyminen kuvataan oppaissa henkilökohtaisena projektina, joka edellyttää työntekijältä jatkuvaa itsensä muokkaamista ja itsensä johtamista. Tässä projektissa onnistuminen vaatii työntekijältä tahtoa ja kykyä jatkuvaan kehittymiseen.

Kirjoittajien biografiat

Tuija Koivunen, Tampereen yliopisto

tutkijatohtori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Tiina Saari, Tampereen yliopisto

tutkijatohtori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2016
Viittaaminen
Koivunen, T., & Saari, T. (2016). Työntekijä itsensä johtajana työelämäoppaissa. Aikuiskasvatus, 36(1), 14–23. https://doi.org/10.33336/aik.88471

Rahoittajat