Taide sosiaalisena oppimismuotona

opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä

  • Satu-Mari Jansson Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Heidi Westerlund Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  • Eeva Siljamäki Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Avainsanat: yliopistot [http://www.yso.fi/onto/yso/p10895], opiskelijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p16486], jännittäminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p9007], taide [http://www.yso.fi/onto/yso/p2851], sosiaalinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p16193], sosiaalinen vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10590], kokemukset [http://www.yso.fi/onto/yso/p3209], sosiaalisten tilanteiden pelko [http://www.yso.fi/onto/yso/p15674], tunteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p3485], yhteisöllinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p18727], interventio [http://www.yso.fi/onto/yso/p41]

Abstrakti

Yliopiston oppimisympäristössä ja toimintakulttuurissa jännittäminen on yleisyydestään ja haitallisista vaikutuksistaan huolimatta huonosti tiedostettu ongelma. Jännittämisen ilmenemismuodot voivat vaihdella pienestä epävarmuudesta lamaannuttavaan ja elämää rajoittavaan ahdistukseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä yliopistossa ja jännittämistä käsittelevässä taideinterventiossa. Taideinterventio toteutettiin Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyönä vuosina 2013–2014. Esitämme kaksi tutkimuskysymystä: 1) Miten taideinterventioon osallistuneet yliopisto-opiskelijat kertovat kokevansa jännittämisen yliopistossa? ja 2) Millaisia koettuja merkityksiä opiskelijat antavat taideinterventiolle? Aineisto muodostuu seitsemästä temaattisesta yksilöhaastattelusta. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimus osoittaa, että jännittämiseen taipuvaiset opiskelijat voivat kokea stressiä, pelkoa, fyysisiä oireita ja jopa voimakasta ahdistusta vuorovaikutustilanteissa tai tilanteissa, joissa opiskelijat kokevat olevansa arvioitavana. Tutkimuksen tulosten mukaan yliopiston tulisi huomioida opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet ei vain sisällön omaksumisessa vaan myös sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Kirjoittajien biografiat

Satu-Mari Jansson, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

KT, tutkijatohtori

Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Musiikin tohtori, VTM, professori

Eeva Siljamäki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Musiikin maisteri, tohtorikoulutettava

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2016
Viittaaminen
Jansson, S.-M., Westerlund, H., & Siljamäki, E. (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona: opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus, 36(1), 37–49. https://doi.org/10.33336/aik.88473

Rahoittajat