Koulutettu naiskansalainen suomalaisessa hyvinvointivaltiossa – johdatus teemaan

  • Tarja Aaltonen Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Lea Henriksson Helsingin yliopisto
  • Anne Laiho Turun yliopisto
  • Eriikka Oinonen Tampereen yliopisto
  • Tarja Rautiainen-Keskustalo Tampereen yliopisto
  • Tarita Riikonen Turun yliopisto
  • Tiina Tiilikka Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Heli Valokivi Lapin yliopisto
  • Minna Zechner Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Avainsanat: naiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p16991], kansalaisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2736], hyvinvointivaltio [http://www.yso.fi/onto/yso/p6930], yhteiskunnallinen muutos [http://www.yso.fi/onto/yso/p2954], koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p84], hoivatyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p7422], Suomi, sukupuoli [http://www.yso.fi/onto/yso/p5291], työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262], hoiva-ala [http://www.yso.fi/onto/yso/p22774]

Abstrakti

Koulutuksen, työelämän ja hyvinvointiyhteiskunnan murrokset ovat muokanneet naiskansalaisuutta läpi vuosikymmenten. Sari Sairaanhoitajan kuvitteellinen tarina elämänvaiheineen nivoo yhteen tyttö-, nais- ja hoivakansalaisuuden rakentumisen koulutuksessa, omaishoivassa ja työelämän reunaehdoissa.

Kirjoittajien biografiat

Tarja Aaltonen, Tampereen ammattikorkeakoulu

YTT, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja

Lea Henriksson, Helsingin yliopisto

FT, sosiaalipolitiikan dosentti

Anne Laiho, Turun yliopisto

KT, yliopistonlehtori, dosentti
Kasvatustieteiden laitos

Eriikka Oinonen, Tampereen yliopisto

YTT, sosiologian yliopistonlehtori

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Tampereen yliopisto

FT, musiikintutkimuksen professori

Tarita Riikonen, Turun yliopisto

KT, tutkimuskoordinaattori
Kasvatustieteiden laitos

Tiina Tiilikka, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

YTT, sosiaalialan yliopettaja

Heli Valokivi, Lapin yliopisto

YTT, sosiaalityön professori

Minna Zechner, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

YTT, sosiaalityön yliopettaja

Viittaaminen
Aaltonen, T., Henriksson, L., Laiho, A., Oinonen, E., Rautiainen-Keskustalo, T., Riikonen, T., Tiilikka, T., Valokivi, H., & Zechner, M. (2016). Koulutettu naiskansalainen suomalaisessa hyvinvointivaltiossa – johdatus teemaan. Aikuiskasvatus, 36(3), 164–168. https://doi.org/10.33336/aik.88497