Hoivasivistystä etsimässä

omaishoivan rajapinta mielipidekirjoituksissa

Avainsanat: omaishoito [http://www.yso.fi/onto/yso/p19584], vapaa sivistystyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p12170], naiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p16991], huolenpito [http://www.yso.fi/onto/yso/p3125], mielipidekirjoitukset [http://www.yso.fi/onto/yso/p24007], sivistys [http://www.yso.fi/onto/yso/p14979], kansalaiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p16359], omaishoitajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p19104], sosiaaliset ristiriidat [http://www.yso.fi/onto/yso/p17209], rajapinnat

Abstrakti

Artikkeli kohdentuu perheen ja läheisten antamaan vanhusten omaishoivaan liittäen sen vapaan sivistystyön keskusteluihin. Omaishoiva ja vapaa sivistystyö liittyvät korostuneesti naiskansalaisten elämänpiiriin ja haasteisiin muuttuvassa yhteiskunnassa. Aineisto koostuu omaishoivaa käsittelevistä mielipidekirjoituksista, joissa hoivan ja sivistyksen teemat risteilevät.  Mielipidekirjoitukset ovat erilaisten sosiaalisten maailmojen, merkitysten ja toimijoiden kohtaamisia, puheavaruuksien rajapintaa.   Rajapinnan käsitteellä tarkoitetaan sosiaalista yhteyttä tai kohtaamisia eri elämismaailmojen, sosiaalisten kenttien tai sosiaalisten organisaatioiden välillä.  Rajapinnat ovat sosiaalisia epäjatkuvuuksia, jotka perustuvat toisistaan eroaviin ja kohtaaviin ristiriitaisiin arvoihin, intresseihin, tietoihin ja valtaan. (Long 2001.) Rajapinta on analyyttinen työkalu auttaen tunnistamaan sosiaalisten maailmojen välisiä yhteyksiä, kohtaamisia ja kitkatapahtumia. Tunnistimme aineistosta kolmen tason kitkatapahtumia. Yhteiskunnallisen tason kitkatapahtumassa käsitellään globaalia, kansallista tai paikallista vanhushoivan tilaa ja sen periaatteita. Instituutioita käsittelevissä kitkatapahtumissa rajapinnalla kamppaillaan esimerkiksi vanhainkodin tai sairaalan ja omaisen välisestä työnjaosta. Yksilötason kitkatapahtumissa kiistelevät omainen ja/ tai vanhus ja heihin kohdentuvat odotukset, heidän tekemisensä tai tekemättömyytensä. Kitkatapahtumien avulla auki kirjoitettu rajapinta tuottaa aineistolähtöisen kuvauksen puheavaruudesta, jonka nimesimme hoivasivistysdiskurssiksi.

Kirjoittajien biografiat

Tarja Aaltonen, Tampereen ammattikorkeakoulu

YTT, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja

Lea Henriksson, Helsingin yliopisto

FT, sosiaalipolitiikan dosentti

Tiina Tiilikka, Tampereen yliopisto

YTT, sosiologian tutkija

Heli Valokivi, Lapin yliopisto

YTT, sosiaalityön professori

Minna Zechner, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

YTT, sosiaalityön yliopettaja

Viittaaminen
Aaltonen, T., Henriksson, L., Tiilikka, T., Valokivi, H., & Zechner, M. (2016). Hoivasivistystä etsimässä: omaishoivan rajapinta mielipidekirjoituksissa. Aikuiskasvatus, 36(3), 195–209. https://doi.org/10.33336/aik.88500