Mitä on johtaminen

  • Pauli Juuti
Avainsanat: johtaminen, johtajat, organisaatiokulttuuri [http://www.yso.fi/onto/yso/p15382], yrityskulttuuri, organisaatiotutkimus
Viittaaminen
Juuti, P. (1996). Mitä on johtaminen. Aikuiskasvatus, 16(4), 244–252, 341. https://doi.org/10.33336/aik.92404