Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin

  • Kai Hakkarainen
  • Sami Paavola
  • Lasse Lipponen
Avainsanat: verkostot [http://www.yso.fi/onto/yso/p5570], sosiaaliset verkostot [http://www.yso.fi/onto/yso/p408], työyhteisöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p8543], sosiaaliset suhteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p411], asiantuntijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15085], tietoyhteiskunta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2011], tiedeyhteisöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p14035], Aikuiskasvatuksen vuoden tiedeartikkelit

Abstrakti

Tutkijat ovatkin alkaneet puhua kokonaan uudentyyppisistä sosiaalisista verkostoista, joissa nykyajan työntekijät toimivat. Näitä ovat yksilön itsensä aktiivisesti ylläpitämät suhteet (ns. intensionaaliset verkostot) ja nk. solmutyöskentely. Nopeatempoisessa projektityössä yksittäiset asiantuntijat ovat enenevässä määrin riippuvaisia itse ylläpitämästään henkilökohtaisesta sosiaalisesta verkostosta.

Viittaaminen
Hakkarainen, K., Paavola, S., & Lipponen, L. (2003). Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin. Aikuiskasvatus, 23(1), 4–13. https://doi.org/10.33336/aik.93451