Minä ja PBL

  • Vesa Huotari
Avainsanat: Ongelmaperustainen pedagogiikka - teoriaa ja käytäntöä, ongelmalähtöinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p5918], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537], opetusmenetelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p988], oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2945], ongelmanratkaisu [http://www.yso.fi/onto/yso/p6006]

Abstrakti

Ongelmaperustainen pedagogiikka – teoriaa ja käytäntöä, Esa Poikela (toim.), Tampere (2002)
Viittaaminen
Huotari, V. (2003). Minä ja PBL. Aikuiskasvatus, 23(1), 77–79. https://doi.org/10.33336/aik.93467