Tunteet ja vuorovaikutus

  • Sanna Vehviläinen
Avainsanat: tunteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p3485], viestintä [http://www.yso.fi/onto/yso/p36], vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10591], psykodraama [http://www.yso.fi/onto/yso/p8366]

Abstrakti

Psykologia on tieteenaloista se, jonka omimmaksi alaksi tunteet mielletään. Mutta senkään piirissä ei olla yksimielisiä siitä, miten tunne (emootio) olisi määriteltävä ja onko sen perusta viime kädessä biologisfysiologinen, tajunnallinen vai sosiaalinen. Tunteet ovat parin viimeisen vuosikymmenen aikana alkaneet herättää laajempaa kiinnostusta myös monilla muilla tieteenaloilla, kuten moraalifilosofiassa, kielentutkimuksessa ja viestinnän tutkimuksessa. Tässä artikkelissa tunteita tarkastellaan empiirisen aineiston avulla resursseina vuorovaikutustilanteissa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 15, 2004
Viittaaminen
Vehviläinen, S. (2004). Tunteet ja vuorovaikutus. Aikuiskasvatus, 24(2), 141–153. https://doi.org/10.33336/aik.93554