Perheväkivaltaan puuttuminen on jokaisen asia

  • Aune Flinck
  • Tuija Leppäkoski
  • Eija Paavilainen
Avainsanat: perheväkivalta [http://www.yso.fi/onto/yso/p5387], varhainen puuttuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p16705], ennaltaehkäisy [http://www.yso.fi/onto/yso/p19552]

Abstrakti

Väkivallan ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen edellyttävät tietoa, valppautta, valmiuksia, osaamista ja halua auttaa. Jokaisella kansalaisella on eettinen vastuu väkivallattomuudesta ja väkivaltaan puuttumisesta lähiyhteisössään. Väkivallan havaitsemiseen, tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvä koulutus ja tiedottaminen ovat olleet pääosin väkivaltatyötä tekevien järjestöjen ja hankkeiden varassa. Useiden alojen ammatillisessa koulutuksessa perheväkivallan ilmiötä käsitellään, mutta tieto on hajanaista, ja ammatillisen osaamisen taso vaihtelee. Väkivaltatyön, koulutuksen ja tiedottamisen koordinaatio Suomessa ei ole tänä päivänä minkään tahon vastuulla, toteavat kirjoittajat.
Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
helmi 15, 2010
Viittaaminen
Flinck, A., Leppäkoski, T., & Paavilainen, E. (2010). Perheväkivaltaan puuttuminen on jokaisen asia. Aikuiskasvatus, 30(1), 50–56. https://doi.org/10.33336/aik.93859