Perustehtävälähtöinen kehittämisote koulun kehittämisen vaihtoehtona

  • Anu Korhonen
Avainsanat: koululaitos, tehtävät, kehittäminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p4230], arvot, organisaatiot [http://www.yso.fi/onto/yso/p272], henkilöstö, muutosjohtaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p12913], normatiivisuus, tavoitteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p2747], muutos, pysyvyys, toimintakulttuuri

Abstrakti

Puhe perustehtävän katoamisesta varjostaa yhä useammin koulujen toimintaa ja kehittämistä. Taustalta on mahdollista tunnistaa opettajien väsymys jatkuviin muutoksiin sekä huoli työnteon mielekkyydenkin katoamisesta. Oppimista tukevalle perustehtävälähtöiselle kehittämisotteelle mahdollisuuden antaminen, tai antamatta jättäminen, on tärkeä henkilöstöstrateginen valinta. – Anu Korhosen väitöskirja Opettajien perustehtäväkäsitykset osana peruskoulun kehittämistä (Joensuun yliopisto 2008).
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2011
Viittaaminen
Korhonen, A. (2011). Perustehtävälähtöinen kehittämisote koulun kehittämisen vaihtoehtona. Aikuiskasvatus, 31(1), 3–13. https://doi.org/10.33336/aik.93907