”Mitä otat pois, jos uutta tulee tilalle?”

ajanhallinta ja johtaminen ammattikorkeakoulussa

  • Kimmo Mäki
  • Liisa Vanhanen-Nuutinen
  • Aija Töytäri-Nyrhinen
Avainsanat: ammattikorkeakoulut [http://www.yso.fi/onto/yso/p10564], johtaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p554], henkilöstöjohtaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p12871], työaika, ajankäyttö, suunnittelu, opetussuunnitelmat [http://www.yso.fi/onto/yso/p5140], palkkajärjestelmät, jaksaminen, riittävyys, toimintakulttuuri

Abstrakti

Millaisia ajanhallinnan ja johtamisen ongelmia syntyy ammattikorkeakoulun johto- ja opetushenkilöstön toiminnassa, kun työ on entistä mosaiikkimaisempaa ja perustuu verkostoitumiseen? Eri työtehtävät ovat päällekkäisiä ja kerroksisia. Artikkelissa kuvatussa tutkimuksessa työajanhallinnan kritiikin keskiössä on resurssien niukkuus, joka konkretisoituu luokkahuonepohjaisen ajanhallinnan sekä tehtävä- ja tilannekohtaisen ajanhallinnan ristiriidasta. Tärkeäksi niin johtamisessa kuin omassa työssään opettajat nimeävät ennakointiosaamisen.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2011
Viittaaminen
Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., & Töytäri-Nyrhinen, A. (2011). ”Mitä otat pois, jos uutta tulee tilalle?”: ajanhallinta ja johtaminen ammattikorkeakoulussa. Aikuiskasvatus, 31(1), 14–24. https://doi.org/10.33336/aik.93908