Maailma muuttui

muuttuiko aikuiskasvatus?

  • Petri Salo
Avainsanat: aikuiskasvatustutkimus, aikuiskasvatustiede, aikuiskasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10754], tieteenalat, perinne, muutos, monitieteisyys, kilpailu (toiminta)

Abstrakti

Olemme yksin oppimisen maailmassa. Oppimisen oletetaan lähtevän yksilöstä ja palaavan yksilöön. Mutta olisiko aikuiskasvatustieteessä täyskäännöksen paikka? Teoreettis-analyyttisesti oppiminen voidaan toki paikantaa ihmisen mieleen ja ajatteluun, identiteetin rakentuminen hänen sisimpäänsä. Arjen monimuotoisissa käytännöissä – tiede, taide, uskonto, talous, politiikka – oppiminen näyttäytyy kuitenkin vuorovaikutuksellisena osallisuutena ja toimintana historiallis-kulttuuris-sosiaalisesti rakentuneissa ja määrittyneissä käytännöissä.
Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
helmi 15, 2011
Viittaaminen
Salo, P. (2011). Maailma muuttui: muuttuiko aikuiskasvatus?. Aikuiskasvatus, 31(1), 35–44. https://doi.org/10.33336/aik.93910