Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa

  • Seija Nykänen
  • Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262]valmiudet, korkeakoulut [http://www.yso.fi/onto/yso/p1030], tutkiva oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p18173], kansalaistaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p18677], Bolognan prosessi [http://www.yso.fi/onto/yso/p20814]

Abstrakti

Yliopistojen sisällä käydään keskustelua humboltilaisen sivistysyliopistoihanteen ja muuttuneiden yhteiskuntasuhteiden yhteensopivuudesta. Haastajiksi ovat nousseet työvoimakompetenssit. Artikkelin kirjoittajat erottavat tutkimissaan korkeakouluissa kolme työelämäntaitojen kehittämisen mallia, jotka he nimeävät spesialistimalliksi, integratiiviseksi malliksi ja verkostoituneen kulttuurin malliksi.

Kirjoittajien biografiat

Seija Nykänen

KT, rehtori
Vaajakosken koulu
Jyväskylän kaupunki

Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto

professori
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Viittaaminen
Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2012). Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus, 32(1), 17–28. https://doi.org/10.33336/aik.93966