Osallistavassa kehittämisessä mukana pedagoginen ajattelu

  • Arja Pakkala
Avainsanat: henkilöstökoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p296], kokemusoppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p7482], käyttöteoria, julkiteoria, kasvattajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p25974], pedagoginen ajattelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p23848], yhteistoiminnallinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p7481], osallistaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10728], työyhteisötaidot [http://www.yso.fi/onto/yso/p24888], valmentajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p19861], valmennus [http://www.yso.fi/onto/yso/p3734]

Abstrakti

Arja Pakkalan väitöstutkimus käsittelee työyhteisövalmentajan kehittymistä aikuiskasvattajaksi pitkäaikaisessa työyhteisövalmennuksessa. Tällöin hahmottui pedagogisen koulutuksen kautta aikuiskasvattajaksi tulemiselle vaihtoehtoinen, kokemuksellista oppimista esiintuova työyhteisövalmentajan kehityspolku. – Tämä kirjoitus on Arja Pakkalan lectio præcursoria Tampereen yliopistossa 20.6.2011. Hänen väitöstutkimuksensa on Osallistavaksi työyhteisövalmentajaksi kehittyminen : tapaustutkimus henkilöstönkehittäjän kasvattajuuden löytymisestä (Tampereen yliopisto 2011).

Kirjoittajan esittely

Arja Pakkala

KT, työnohjaaja/työyhteisövalmentaja

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
helmi 15, 2012
Viittaaminen
Pakkala, A. (2012). Osallistavassa kehittämisessä mukana pedagoginen ajattelu. Aikuiskasvatus, 32(1), 59–62. https://doi.org/10.33336/aik.93970