Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 2000-luvulle

Avainsanat: Huoneentaulun maailma, Valistus ja koulunpenkki, Tiedon ja osaamisen Suomi, kasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p476], koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p84], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537], tietokirjallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p12202], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480], vapaa sivistystyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p12170], historia [http://www.yso.fi/onto/yso/p1780], Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Abstrakti

Tiedon ja osaamisen Suomi : kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle / toimittaneet Pauli Kettunen ja Hannu Simola. Helsinki : SKS, 2012.

Kirjoittajan esittely

Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto

kasvatustieteen professori, Turun yliopisto

Osasto
Näkökulmia kirjallisuuteen
Julkaistu
joulu 1, 2012
Viittaaminen
Silvennoinen, H. (2012). Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 2000-luvulle. Aikuiskasvatus, 32(4), 303–309. https://doi.org/10.33336/aik.94009