Liminaalitilan käsite työn muutosten jäsentäjänä

Avainsanat: liminaalitila, välitila, työyhteisöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p8543], työympäristö [http://www.yso.fi/onto/yso/p8544], yhteiskunnallinen muutos [http://www.yso.fi/onto/yso/p2954], liminaalisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p28355], jälkiteollinen yhteiskunta [http://www.yso.fi/onto/yso/p13295], organisaatiotutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p7816], organisaatiomuutokset [http://www.yso.fi/onto/yso/p25099], performatiivisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p20639], Aikuiskasvatuksen vuoden tiedeartikkelit

Abstrakti

Liminaalitila on antropologiassa määritelty välitilaksi, kynnyksellä olemiseksi. Liminaalisuus on nykypäivän työelämälle ominainen piirre, joka voi näyttäytyä kaaoksena, mutta myös uutta luovana muutosvaiheena.

Kirjoittajien biografiat

Tiina Kontinen, Jyväskylän yliopisto

FT, yliopistonlehtori
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Pia Houni, Työterveyslaitos

TeT, dosentti
erikoistutkija, Työterveyslaitos, Helsinki

Helena Karsten, Åbo Akademi

KTT, dosentti
Informaatioteknologioiden laitos, Åbo Akademi

Heikki Toivanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

TkT, tiimivalmentaja ja strategi
Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2013
Viittaaminen
Kontinen, T., Houni, P., Karsten, H., & Toivanen, H. (2013). Liminaalitilan käsite työn muutosten jäsentäjänä. Aikuiskasvatus, 33(4), 252–264. https://doi.org/10.33336/aik.94057