Kollektiivista mallia voidaan soveltaa kasvatustieteiden tohtorikoulutuksessa

Avainsanat: tutkimusyhteistyö, kollektiivinen tohtorikoulutus, yhteisjulkaisut [http://www.yso.fi/onto/yso/p38108], monografiat, tohtorikoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p21717], kasvatustiede [http://www.yso.fi/onto/yso/p4537], tutkijakoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p11515], tutkimustyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p20279], organisoituminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p25088], yhteistyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p6334], ohjaus (neuvonta ja opastus) [http://www.yso.fi/onto/yso/p178], tieteellinen ajattelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p7836], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480]

Abstrakti

Yhteisjulkaisuihin perustuva tohtorikoulutuksen kollektiivinen malli on perinteisesti kuulunut luonnontieteisiin. Myös ihmistieteissä ollaan siirtymässä henkilökohtaisista julkaisuista kohti yhteisjulkaisemisen kulttuuria.

Kirjoittajien biografiat

Kai Hakkarainen, Turun yliopisto

Ph.D.

professori, Kasvatustieteen laitos, Turun yliopisto

Kaisa Hytönen, Turun yliopisto

KM

Projektitutkija, Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

Juho Makkonen, Helsingin yliopisto

KK

tutkimusavustaja, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Erno Lehtinen, Turun yliopisto

KT

akatemiaprofesori, Opettajankoulutuslaitos / Oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopisto

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2013
Viittaaminen
Hakkarainen, K., Hytönen, K., Makkonen, J., & Lehtinen, E. (2013). Kollektiivista mallia voidaan soveltaa kasvatustieteiden tohtorikoulutuksessa. Aikuiskasvatus, 33(4), 277–289. https://doi.org/10.33336/aik.94059