Sosiaalityön käytännön opetus

aikuisopiskelija teorian, käytännön ja tutkimuksen rajalla

  • Arja Kilpeläinen
Avainsanat: sosiaalityö, aikuisopiskelijat, aikuisopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p10753], korkeakouluopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p13164], sosiaalityöntekijät, käytännön opetus, opetussuunnitelmat [http://www.yso.fi/onto/yso/p5140], työharjoittelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p2096], asiakastyö, ammatti-identiteetti, ammattikuva, ammattitaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p9365]

Abstrakti

Aikuisopiskelijoiden määrä on sosiaalityön koulutuksessa huomattava. Siksi koulutuksessa on otettava huomioon aikuisten opiskelutavat, aiempi osaaminen ja usein työstä juontuvat rajoitukset opiskelulle.
Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
joulu 1, 2013
Viittaaminen
Kilpeläinen, A. (2013). Sosiaalityön käytännön opetus: aikuisopiskelija teorian, käytännön ja tutkimuksen rajalla. Aikuiskasvatus, 33(4), 299–305. https://doi.org/10.33336/aik.94061