Aktivismista realismiin

ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki

Avainsanat: ihmiskeskeinen aikuiskasvatus, sosiaalikeskeinen aikuiskasvatus, ihmisellinen todellisuus, aikuiskasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10754], toimijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2335], sosiaalinen asema [http://www.yso.fi/onto/yso/p2133], realismi (filosofia) [http://www.yso.fi/onto/yso/p2884], kritiikki [http://www.yso.fi/onto/yso/p1067], aktivismi [http://www.yso.fi/onto/yso/p21733], kulttuurievoluutio [http://www.yso.fi/onto/yso/p8279], elinolot [http://www.yso.fi/onto/yso/p10761], sosioekonominen asema [http://www.yso.fi/onto/yso/p2137]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, miten toimijuus on ymmärretty monitieteisessä keskustelussa. Lisäksi pohditaan, miten ammatillista toimijuutta työssä tulisi käsitteellistää.

Näkökulma-artikkeli on Turun Yliopistossa pidetyn aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen 2014 keynote-luento (6.2.2014).

Kirjoittajan esittely

Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto

professori, kasvatustiede
Tampereen yliopisto

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
syys 15, 2014
Viittaaminen
Heikkinen, A. (2014). Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki. Aikuiskasvatus, 34(3), 215–223. https://doi.org/10.33336/aik.94101