Uudistuva opettaja

  • Heikki Pasanen
Avainsanat: Toinen tapa käydä koulua : kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa, opetusmenetelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p988], kokemusoppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p7482], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537], ainedidaktiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p18464]

Abstrakti

Toinen tapa käydä koulua : kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa / toimittaneet Tiina Nikkola, Matti Rautiainen & Pekka Räihä. Tampere : Vastapaino, 2013.

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
helmi 15, 2015
Viittaaminen
Pasanen, H. (2015). Uudistuva opettaja. Aikuiskasvatus, 35(1), 60–62. https://doi.org/10.33336/aik.94123