Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin

Avainsanat: vapaa sivistystyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p12170], aikuiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p5590], vapaaehtoisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p16188], aikuisopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p10753], vaikuttavuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p1655], omaehtoisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p17690], opiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p4781], hyöty [http://www.yso.fi/onto/yso/p8880]

Abstrakti

Benefits of Lifelong Learning (BeLL) -tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, minkälaisia laajempia hyötyjä vapaan sivistystyön tyyppisiin opintoihin osallistuminen tuottaa aikuisten elämässä kymmenessä Euroopan maassa. – Kymmenessä Euroopan maassa tehty tutkimus osoittaa, että omaehtoinen opiskelu parantaa elämänlaatua monella tapaa. Esimerkiksi opiskelijan lisääntynyt usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin johtaa muutoksiin terveyskäyttäytymisessä. Tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön oli vastaajille tärkeää.

Kirjoittajien biografiat

Jyri Manninen, Itä-Suomen yliopisto

aikuiskasvatustieteen professori, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto

Matti Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto

yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 15, 2015
Viittaaminen
Manninen, J., & Meriläinen, M. (2015). Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin. Aikuiskasvatus, 35(2), 84–98. https://doi.org/10.33336/aik.94128