Aikuiskoulutukseen osallistuminen Suomessa

Avainsanat: aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p300], osallistuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10727], sukupuoli [http://www.yso.fi/onto/yso/p5291], koulutustaso [http://www.yso.fi/onto/yso/p12157], koulutusjärjestelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p248], Suomi, mallit (ammatit) [http://www.yso.fi/onto/yso/p27565], tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p183], tilastot [http://www.yso.fi/onto/yso/p3156], erot [http://www.yso.fi/onto/yso/p3482]

Abstrakti

Mitä tiedämme, kun saamme tietää jonkun osallistuvan aikuiskoulutukseen? Emme paljoakaan. Aikuiskoulutuksen tarjonta on monimuotoisuudessaan pirstaleinen ja sen kysyntä on väestöryhmittäin eriytynyt. Omaehtoisesti harjoitetut aikuisopinnot eivät enää 2010-luvulla tyhjentävästi kuvaa aikuiskoulutukseen osallistumista.

Kirjoittajien biografiat

Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto

VTT
Kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

Matti Lindberg, Turun yliopisto

VTT

erikoistutkija, Kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

Viittaaminen
Silvennoinen, H., & Lindberg, M. (2015). Aikuiskoulutukseen osallistuminen Suomessa. Aikuiskasvatus, 35(4), 266–285. https://doi.org/10.33336/aik.94156