Aikuiskasvatuksella on monia mahdollisia tulevaisuuksia

Avainsanat: tulevaisuudentutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2890], aikuiskasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10754], tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p183], koulutuspolitiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p249]

Abstrakti

Aikuiskasvatuksen tulevaisuuksien pohdintaan tarvitaan suuntaviivoja. Tutkimuksen kriittinen tehtävä on tunnistaa, millaiset tahot pyrkivät ohjailemaan tulevaisuuden suuntaa ja millaisia pyrkimyksiä niillä on. Ei ole samantekevää, ketkä pääsevät tulevaisuuden koulutusvisiointiin
mukaan ja millä ehdoin.

Kirjoittajan esittely

Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen apulaisprofessori erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
kesä 4, 2020
Viittaaminen
Isopahkala-Bouret, U. (2020). Aikuiskasvatuksella on monia mahdollisia tulevaisuuksia. Aikuiskasvatus, 40(2), 94-95. https://doi.org/10.33336/aik.95448