Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin

Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä

Avainsanat: arki [http://www.yso.fi/onto/yso/p22039], ohjaus (hallinta) [http://www.yso.fi/onto/yso/p1911], oppilashuolto [http://www.yso.fi/onto/yso/p6874], osallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p5164]

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastellaan, ensinnäkin millaisia ulottuvuuksia huoli ja huolehtiminen saavat oppilashuollon ammattilaisten ohjatuissa vertaisryhmäkeskusteluissa. Toiseksi mallinnetaan teoriaa ammattilaisen arjesta ja hahmotellaan huolipuheen ydintä. Tutkimuksessa analysoitiin 24 oppilashuollon ammattilaisen 48 työnohjauksellista keskustelua, joissa he puhuivat omaa työtään koskevista ajankohtaisista ratkaisemattomista kysymyksistä. Keskusteluista koostettiin yhdessä ammattilaisten kanssa tiivistelmiä. Tutkimus toteutettiin ankkuroidun teorian periaatteita hyödyntäen rakentamalla aluksi kategoriamallin avulla kokonaiskuvaa keskustelun aiheista ja niissä kiteytyvistä moninaisista huolista. Teoriaa ammattilaisten arjesta rakennettiin vertailemalla aineistolähtöisesti muodostettuja kategorioita subjektitieteellisen arkielämän (conduct of everyday life) tutkimuksen peruskäsitteisiin. Tulokset avaavat oppilashuoltotyön arjen ulottuvuutta ja ammattilaisen osallisuutta. Ammattilaiset puhuvat resursseista, työnjaosta, omasta jaksamisesta sekä asiakkaita koskevista huolista ja työyhteisön vuorovaikutuksesta. Arjessa näkyvät toistuvuus ja muutokset, toimintaperusteista ja tavoitteista neuvottelu sekä kokemukset omista toimintamahdollisuuksista. Huolen ytimessä on osallisuuden rajojen monitasoinen hahmottelu. Tuloksissa hahmottuvat ulottuvuudet on syytä huomioida sekä työssä että sen rakenteiden kehittämisessä.

Kirjoittajien biografiat

Maria Peltola, Oulun yliopisto

KM, tohtorikoulutettava, kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

Teemu Suorsa, Oulun yliopisto

KT, yliopistonlehtori, psykologian ja kasvatuspsykologian tutkimuskeskus, Oulun yliopisto

Jutta Karhu, Oulun yliopisto

KM, tohtorikoulutettava, kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

Hannu Soini

FT, professori emeritus

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 4, 2020
Viittaaminen
Peltola, M., Suorsa, T., Karhu, J., & Soini, H. (2020). Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä. Aikuiskasvatus, 40(2), 127–138. https://doi.org/10.33336/aik.95453