Tutki, lue, kirjoita ja ajattele!

Hanna Vilkka (2020). Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus. 243 sivua.

  • Tiina Airaksinen Tampereen yliopisto
Avainsanat: kirjoittaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2512], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537]

Abstrakti

Tieto- ja oppikirjailja Hanna Vilkka on tehnyt tervetulleen kirjan akateemisen opinnäytteen kirjoittajille ja opinnäytteiden ohjaajille. Teos on lukemaan, kirjoittamaan, ajattelemaan ja keskustelemaan innostava käytännönläheinen käyttö- ja toimintaopas. Se soveltuu oivasti myös tieteellisen kirjoittamisen opetukseen.

Kirjoittajan esittely

Tiina Airaksinen, Tampereen yliopisto

FM, tieteellisen kirjoittamisen yliopisto-opettaja, kielikeskus, Tampereen yliopisto

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
kesä 4, 2020
Viittaaminen
Airaksinen, T. (2020). Tutki, lue, kirjoita ja ajattele! Hanna Vilkka (2020). Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus. 243 sivua. Aikuiskasvatus, 40(2), 162-163. https://doi.org/10.33336/aik.95462