Vol 30 Nro 2 (2023)

					Näytä Vol 30 Nro 2 (2023)

Elore 2/23 on teematon numero, jonka neljässä vertaisarvioidussa artikkelissa sivutaan henkisen kehityksen ja voimaantumisen mahdollisuuksia. Kahdessa artikkelissa tarkastellaan shamanismia autoetnografisella otteella. Helena Karhu tutkii artikkelissaan shamaanirumpujen syntyyn ja käyttöön liitettyjä merkityksiä omakohtaisten kokemusten ja rummuntekijöiden haastattelujen kautta. Hanne Metsähisen ja Jaana Kourin yhteistyönä toteutettu autoetnografia keskittyy shamanistisen parannustapahtuman vuorovaikutuksellisuuteen, tarkastellen sitä erilaisten toimijoiden – sekä inhimillisten että ei-inhimillisten – yhdessä kuvittelemisena. Nika Potinkara käsittelee artikkelissaan 1940-luvulla pakolaisena Ruotsiin päätyneen inkerinsuomalaistaustaisen Jalo Rowéuksen elämänkerrontaa. Yhtenä Rowéuksen kerronnan keskeisenä piirteenä on selviytyminen, kärsimyksestä vapautuminen sekä sisäinen muutos. Numeron neljäs ja viimeinen, Olli Viitaniemen laatima artikkeli tarkastelee Savo-Karjalan herännäisyyden alkuvaiheita rahvaan kirjallistumisen, eletyn uskonnon ja uskonnollisen auktoriteetin oikeuttamisen näkökulmista.

(Kansikuva: Axel Ebbe, Mannen som bryter sig ur klippan. Kipsi. © Trelleborgs museum. Valokuva Otto Ohm.)

Julkaistu: 2023-12-20

Koko numero