Om tidskriften

Folkmålsstudier grundades 1933 och ges ut av Föreningen för nordisk filologi. Tidskriften upptar artiklar i nordisk filologi eller nordistik. Folkmålsstudier utkommer vanligtvis en gång per år. Tidskriften är en av de få regelbundet utkommande skrifter som presenterar svensk och nordisk språkforskning på högsta vetenskapliga nivå. Trots sitt traditionsrika namn upptar skriftserien alla slags artiklar som anknyter till ämnet nordistik. I Folkmålsstudier ingår artiklar såväl inom dialektologi och språkhistoria som textanalys och samtalsforskning.

De vetenskapliga samfundens delegation har beviljat oss rätten att använda märket "kollegialt granskad". Vi förbinder oss i vår verksamhet att följa de villkor som ställs på tidskrifter som får använda märket. Dessutom följer och främjar vi De vetenskapliga samfundens delegations principer om god vetenskaplig praxis och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf:s anvisningar om vetenskaplig granskning. De vetenskapliga artiklarna har genomgått referentgranskning av minst två externa granskare som s.k. dubbelblind granskning.

Smärre bidrag, recensioner och lectio praecursoria har endast genomgått en sedvanlig redaktionell granskningsprocess. En lectio praecursoria är det inledande anförandet vid en disputation för doktorsgraden i Finland. Lectior som hållits inom ämnet nordiska språk eller angränsande ämnen kan publiceras i Folkmålsstudier och klassificeras då som ett smärre bidrag eller en essä.

Vi tillämpar s.k. grön öppen publicering vilket innebär att artikelförfattaren/artikelförfattarna kan parallellpublicera den sista icke-ombrutna versionen av sitt artikelmanus när numret utkommer. När den digitala utgåvan efter ett år är öppet tillgänglig kan artikeln parallellpubliceras vid hemuniversitetet eller annan forskningsreserv.

Förlag som ger ut vetenskapliga publikationer kan sända recensionsexemplar till Folkmålsstudier (PB 24, 00014 Helsingfors universitet). Om du vill skriva en recension kan du kontakta någon av redaktörerna och föreslå en nyutkommen bok som du vill recensera.

Från och med år 2019 publiceras tidskriften parallellt i elektroniskt och tryckt format. Den elektroniska tidskriften är fritt tillgänglig på webben med ett års fördröjning, medan det nyaste numret kan läsas av medlemmar i Föreningen för nordisk filologi. Den tryckta tidskriften distribueras till alla medlemmar. Lösnummer kan köpas genom  Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, tfn +358 9 63 51 77, e-post: tiedekirja(at)tsv.fi.

I ärenden som gäller tidskriftens innehåll kan du kontakta Jannika Lassus. På tekniska frågor svarar Daniela Piipponen. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

För att prenumerera på tidskriften ska du bli medlem i Föreningen för nordisk filologi. Om du är prenumerant och behöver hjälp med att aktivera din prenumeration, kontakta Alexander Rancken. Kontaktuppgifter finns på sidan Prenumerationer.