Redaktion

Redaktionen består av 

Martina Huhtamäki (Helsingfors universitet), e-post fornamn.efternamn@helsinki.fi 

Jannika Lassus (Helsingfors universitet), e-post fornamn.efternamn@helsinki.fi 

Jenny Stenberg-Sirén (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet), e-post fornamn.efternamn@helsinki.fi 

 

Jannika Lassus fungerar som huvudredaktör.  

Som redaktionssekreterare fungerar Daniela Piipponen (Helsingfors universitet).  

 

Ansvarig utgivare är Föreningen för nordisk filologi och dess ordförande. 

Från nummer 50 (2012) har Folkmålsstudier varit i klass 2 i Publikationsforumets klassificering. Granskningsförfarande med anonyma granskare har tillämpats systematiskt åtminstone sedan nummer 45 (2006). 

 

Nummer 62– redigerades av Martina Huhtamäki (Helsingfors universitet) och Jannika Lassus (Helsingfors universitet) 

Nummer 60–61 redigerades av Martina Huhtamäki (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken) 

Nummer 56–59 redigerades av Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken)

Nummer 50–55 redigerades av Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Camilla Lindholm (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken) 

Nummer 48–49 redigerades av Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet) och Gunilla Harling-Kranck (Tammerfors universitet)