Redaktion

Tidskriften redigeras av Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet) till och med nummer 59, Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken) samt Martina Huhtamäki (Helsingfors universitet) från och med nummer 60.