Vill du publicera i Folkmålsstudier?

Alla om forskar och undervisar inom ämnet nordiska språk/svenska språket eller angränsande ämnen (t.ex. översättningsvetenskap och språkdidaktik) är välkomna att publicera i tidskriften Folkmålsstudier. Vi publicerar vetenskapliga artiklar, smärre bidrag, recensioner och lectio praecursoria inom nordistiken i vid mening. Tidskriften är verksam i Finland men välkomnar bidrag från andra länder. Bidragen ska vara på svenska, norska eller danska och de vetenskapliga artiklarna förses med abstract och nyckelord på engelska.

Folkmålsstudiers läsare finns i hela Norden och världen där man forskar och undervisar i nordiska språk eller i angränsande ämnen. Redaktionen ber dig beakta den vida läsekretsen med heterogena förkunskaper om ämnet du skriver om. Skriv så att en forskare som är bekant med språkforskning men inte med det teoretiska och metodologiska område du arbetar inom förstår termerna, metoden och argumentationen i din artikel.

Bekanta dig även med sidan Om tidskriften.