Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Den insända filen för bidraget är i något av filformaten Microsoft Word eller OpenOffice.
  • Det insända bidraget är anonymiserat.
  • DOI-adresser har angivits för de referenser där det är möjligt.
  • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.
  • Ange alla författare i Kommentar till redaktören nedan

Riktlinjer för författare

Bekanta dig med riktlinjerna för författare på den här sidan.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.

Läs Journal.fi-tjänstens dataskyddsbeskrivning. Publikationen fungerar som gemensam registerhållare tillsammans med Vetenskapliga samfundens delegation enligt registerbeskrivningen.