Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har i sin helhet aldrig publicerats tidigare på något språk. Det är inte heller insänt för granskning till en annan tidskrift på något språk.
  • I manuset presenteras nya vetenskapliga resultat och/eller ges ett nytt teoretiskt eller metodologiskt perspektiv som är relevant för vetenskapsområdet t.ex. i form av en översiktsartikel.
  • Manuset och forskningen följer god vetenskaplig praxis (GVP) som bl.a. Forskningsetiska delegationen TENK har tagit fram.
  • Manuset har en granskad och normenlig språkdräkt.
  • Manuset följer tidskriftens manusanvisningar.
  • Den insända filen för bidraget är i .docx-format.
  • DOI-adresser har angivits för de referenser där det är möjligt.
  • Manuset är anonymiserat. Författarnamnen har ersatts med Författare 1, Författare 2 osv. och dessa täcknamn används också för att anonymisera källposter i litteraturförteckningen. Projektnamn och uppgifter om forskningsprojekt anonymiseras på motsvarande sätt. I dokumentegenskaperna har författarnamnet raderats.

Riktlinjer för författare

Bekanta dig med riktlinjerna för författare på den här sidan.

För bidrag på svenska följs den senaste upplagan av Svenska skrivregler, SAOL och Svensk ordbok. Folkmålsstudier har traditionellt värnat om ett gott vetenskapligt språk. Om det finns brister i språk, struktur och hänvisningar kan manuset refuseras utan granskning. Författarna är ansvariga för språkgranskningen och finslipningen av manuset.

Som en del av insändningsprocessen måste du/ni som författare kryssa för en så kallad checklista där du/ni intygar att bidraget uppfyller vissa krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att refuseras utan granskning.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.

Journal.fi dataskyddsbeskrivning