Tekniska anvisningar för insändning av bidrag

För att kunna sända in bidrag behöver du registrera dig och skapa ett konto för dig som läsare av Folkmålsstudier på journal.fi. Du måste vara inloggad för att kunna sända in ditt manus. När du sänder in manuset intygar du att det uppfyller kraven i den så kallade checklistan. Manus som trots detta inte uppfyller kraven kan refuseras utan granskning.

 

Checklistan

  • Bidraget har i sin helhet aldrig publicerats tidigare på något språk. Det är inte heller insänt för granskning till en annan tidskrift på något språk.
  • I manuset presenteras nya vetenskapliga resultat och/eller ges ett nytt teoretiskt eller metodologiskt perspektiv som är relevant för vetenskapsområdet t.ex. i form av en översiktsartikel.
  • Manuset och forskningen följer god vetenskaplig praxis (GVP) som bl.a. Forskningsetiska delegationen TENK har tagit fram.
  • Manuset har en granskad och normenlig språkdräkt.
  • Manuset följer tidskriftens manusanvisningar.
  • Den insända filen för bidraget vara i .docx-format.
  • DOI-adresser har angivits för de referenser där det är möjligt.
  • Manuset är anonymiserat. Författarnamnen har ersatts med Författare 1, Författare 2 osv. och dessa täcknamn används också för att anonymisera källposter i litteraturförteckningen. Projektnamn och uppgifter om forskningsprojekt anonymiseras på motsvarande sätt. I dokumentegenskaperna har författarnamnet raderats.