Föreningen för nordisk filologi

Föreningen för nordisk filologi grundades år 1932 i Helsingfors. Den har som syfte att i akademiska och vidare kretsar väcka och upprätthålla intresset för ett vetenskapligt studium av de nordiska folkens språk, litteratur och folkminnen. Föreningen ordnar möten och symposier och ger ut tidskriften Folkmålsstudier, som utkom första gången 1933.

Föreningen för nordisk filologi är öppen för alla intresserade. Medlemsavgiften, som betalas årligen, inkluderar en årgång av tidskriften Folkmålsstudier. Föreningen är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation i Finland.