Redaktionsrådet

Redaktionsrådet för Folkmålsstudier består av:

Saara Haapamäki (Åbo Akademi, Finland)

Jan Lindström (Helsingfors universitet, Finland)

Agnete Nesse (Universitetet i Bergen, Norge)

Andreas Nord (Uppsala universitet, Sverige)

Åsa Palviainen (Jyväskylä universitet, Finland)

Lena Wenner (Institutet för språk och folkminnen, Göteborg)

Camilla Wide (Åbo universitet, Finland)

 

Redaktionsrådet och redaktionen samlas minst en gång per år. Redaktionsrådet ger sina synpunkter på tidskriften och redaktionens arbete samt bidrar vid behov till att utse granskare för manus.