Folkmålsstudier grundades 1933 och ges ut av Föreningen för nordisk filologi. Tidskriften upptar artiklar i nordisk filologi eller nordistik. Folkmålsstudier utkommer en gång per år. Tidskriften är en av de få regelbundet utkommande skrifter som presenterar svensk och nordisk språkforskning på högsta vetenskapliga nivå. Trots sitt traditionsrika namn upptar skriftserien alla slags artiklar som anknyter till ämnet nordistik. I Folkmålsstudier ingår artiklar såväl inom dialektologi och språkhistoria som textanalys och samtalsforskning. Artiklarna som publiceras har gått igenom refereegranskning. Från och med år 2019 publiceras tidskriften parallellt i elektroniskt och tryckt format. Den elektroniska tidskriften är fritt tillgänglig på webben med ett års fördröjning, medan det nyaste numret kan läsas av medlemmar i Föreningen för nordisk filologi. Den tryckta tidskriften distribueras till alla medlemmar och andra prenumeranter. Lösnummer kan köpas genom  Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, tfn 09-63 51 77, e-post: tiedekirja(at)tsv.fi.