Tidsfristen för manus till Folkmålsstudier

2021-11-02

Tidsfristen för artikelmanus till Folkmålsstudier är den 1 oktober årligen. Lämna gärna ditt artikelmanus via denna webbplats, journal.fi . När du har lämnat in ditt manus kommer redaktionen att ta ställning till det. Observera att manuset ska följa god vetenskaplig praxis, vara komplett och följa rådande svenska språknormer.