Vargens röst – rovdjursdiskursen i finsk, finlandssvensk och svensk press från 1990-talet till 2010-talet

Författare

  • Aku Ahlholm

Abstract

Lectio praecursoria i ämnet svenska språket vid Jyväskylä universitet 5.2.2021

Sektion
Lectio praecursoria

Publicerad

2021-12-30