Uttal och dess begriplighet i finskspråkiga gymnasisters L2-svenska

Författare

  • Henna Heinonen

Abstract

Lectio praecursoria i ämnet tillämpad lingvistik vid Jyväskylä universitet 24.10.2020

Sektion
Lectio praecursoria

Publicerad

2021-12-30