Ekologisk produktion och konsumtion i skrift och bild. En socialsemiotisk analys av grön marknadsföring i finlandssvenska kundtidningstexter

Författare

  • Heidi Poutanen
Sektion
Lectio praecursoria

Publicerad

2022-08-14