”Tänk före du skriver”. Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska.

Författare

  • Camilla Rosvall
Sektion
Lectio praecursoria

Publicerad

2023-09-05