Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter

  • Sarah Wikner

Abstract

Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter

Sektion
Artiklar
Publicerad
jul 1, 2018