Ikääntyneiden kokemukset hoivan ja avun saamisesta koronapandemian aikana

Kirjoittajat

  • Mari Aaltonen Tampereen yliopisto
  • Jutta Pulkki Tampereen yliopisto
  • Pia Teräväinen Tampereen yliopisto
  • Leena Forma Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

korona, koronapandemia, sosiaali- ja terveyspalvelut, teema-analyysi

Abstrakti

Koronaviruspandemian rajoittamiseen liittyvät ensimmäiset toimenpiteet ja seuraukset kohdistuivat erityisesti ikääntyneisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja kohdennettiin uudelleen ja osa palveluista suljettiin. Samanaikaisesti lähikontaktien välttäminen vaikeutti omaisten tarjoamaa apua. Selvitimme puolistrukturoitujen haastattelujen (N=16) laadullisen teema-analyysin avulla, miten yksityisessä kodissa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien ihmisten avun saaminen muuttui ja miten he suhtautuivat lähikontaktien välttämiseen sekä mahdollisiin muutoksiin avun saamisessa. Kahdeksassa haastattelussa kerrottiin muutoksia tapahtuneen, seitsemässä taas ei. Yhden asumispalveluissa asuvan henkilön tilanne jäi epäselväksi. Jaoimme kuvaukset kolmeen teemaan. Neutraalit kuvaukset eivät olleet myönteisiä eivätkä kielteisiä, ja ne liittyivät yleensä vähäisiin muutoksiin. Sopeutumista kuvasi se, että henkilöt pyrkivät ilmaisemaan mahdollista haittaa aiheuttaneiden muutosten lisäksi jotain myönteistä ja keksimään uusia toimintatapoja. Huolta aiheutti epäselvyys hoidon järjestämisessä tai järjestämistavoissa sekä ahdistus läheisten tapaamattomuudesta. Kotona asumista suosiva hoivapolitiikka on varautunut puutteellisesti äkillisiin kriisitilanteisiin etenkin niiden kohdalla, jotka ovat huomattavassa määrin omaisten avun varassa. Tämä joukko tarvitsisi joustavampia avunsaantimuotoja kuin koronapandemian yhteydessä on pystytty suosittelemaan tai tarjoamaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-24 — Päivitetty 2021-12-10

Versiot

Viittaaminen

Aaltonen, M., Pulkki, J., Teräväinen, P., & Forma, L. (2021). Ikääntyneiden kokemukset hoivan ja avun saamisesta koronapandemian aikana . Gerontologia, 35(4), 326–341. https://doi.org/10.23989/gerontologia.107721 (Original work published 24. marraskuuta 2021)