Nro 2014 (2014)

Joutsen/Svanen 2015

JOUTSEN / SVANEN 2014

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja / Årsbok för forskning i Finländsk litteratur / Yearbook of Finnish Literary Research

Toimittaja: Saija Isomaa

Arvosteluosaston toimittaja: Eeva-Liisa Bastman

Taitto: Esa-Pekka Keskitalo

Julkaistu: 2014-01-01

Johdanto / Ledare

Haastattelut / Intervjuer

Vuosikirja kokonaisuudessaan / Årsboken som helhet