Nro 2015 (2015)

Joutsen/Svanen 2015

JOUTSEN / SVANEN 2015

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja / Årsbok för forskning i Finländsk litteratur / Yearbook of Finnish Literary Research

Toimittaja: Kristina Malmio

Arvosteluosaston toimittaja: Eeva-Liisa Bastman

Taitto: Jari Käkelä

Julkaistu: 2015-01-01

Vuosikirja kokonaisuudessaan / Årsboken som helhet